addbio zolidd

News Feed

New clinical research study to start (in Swedish)

Klartecken för klinisk studie med Skruvcoat.

AddBIOs produkt Skruvcoat ska användas i en ny klinisk studie, som nu har fått klartecken att startas. Studien ska inkludera 20 patienter som opereras för utslitna knän och beräknas vara slutförd under 2011.

Knästudien ska göras vid sjukhuset i Hässleholm på patienter som genomgår knäledsdistraktion, det vill säga en förändring av knäledsvinkeln i syfte att ändra belastningspunkt. Studien ska visa om implantat med Skruvcoat får ett bättre fäste i smalbenet och knäleden än implantat utan denna beläggning. Infästningen kommer att mätas efter tre månader.

"Studien bidrar till att översätta den stora potential som Skruvcoat visat i prekliniska studier till klinisk nytta i patienter. Detta är en viktig milstolpe för oss", säger AddBIOs VD Trine Vikinge.

Studien genomförs i samarbete med kliniken, utan att denna erhåller särskild ersättning.