addbio zolidd

News Feed

Last patient included in dental study (in Swedish)

Den sista patienten har nu inkluderats i den pågående dentalstudien. Forskningsstudien, som genomförs vid universitetssjukhuset i Linköping, omfattar totalt 20 patienter och är en uppföljning av en pilotstudie. Syftet med studien är att undersöka om implantat med Skruvcoat fäster bättre i käkbenet än implantat utan denna beläggning. Infästningen studeras efter sex månader. Resultatet av studien beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet 2011.