BioArctic AB har meddelat att deras partner Eisai kommer att lansera Leqembi (lecanemab) i Japan den 20 december.

BioArctic AB, ett svenskt biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, har meddelat att deras partner Eisai kommer att lansera Leqembi (lecanemab) i Japan den 20 december. Leqembi godkändes i Japan den 25 september för behandling av mild kognitiv störning (MCI) och mild demens till följd av Alzheimers sjukdom. Den japanska lanseringen kommer att göra Leqembi tillgänglig på marknaden, vilket gör Japan till det andra landet efter USA där produkten släpps.

Leqembi, en humaniserad monoklonal antikropp, har visat sig binda selektivt till lösliga och olösliga former av amyloid-beta (Aβ)-aggregat och minska både Aβ-protofibriller och Aβ-plack i hjärnan. Det är den första och enda godkända behandlingen som har visat sig minska hastigheten för sjukdomsprogression och bromsa kognitiv och funktionell försämring hos patienter med mild kognitiv störning eller mild Alzheimers sjukdom.

Eisai, BioArctics partner, kommer att övervaka behandlingsresultaten för alla patienter som behandlas med Leqembi. Lanseringen i Japan markerar en betydande framsteg för att tillhandahålla en bromsande behandling för Alzheimers sjukdom och ger hopp till den åldrande befolkningen i Japan, där behovet av nya behandlingsalternativ är stort.

För ytterligare information och detaljer kring Leqembis lansering och indikationer, hänvisas läsare till det officiella pressmeddelandet, som finns tillgängligt på Cision.

Denna information är en del av BioArctics engagemang för att tillhandahålla innovativa behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, och företaget fortsätter samarbetet med Eisai för att utveckla och kommersialisera läkemedel för att möta medicinska behov inom området. För ytterligare information om BioArctic och deras projektportfölj, besök deras officiella webbplats: BioArctic.se

För eventuella frågor eller ytterligare information kan kontakt tas med BioArctics kommunikations- och investerarrelationsteam genom Oskar Bosson (oskar.bosson@bioarctic.se) eller Jiang Millington (jiang.millington@bioarctic.se).